ORTODONTİ

Şeffaf Ortodontik Aparey
Ortodonti diş ve çeneden kaynaklı olan estetik bozukluğunun giderilerek daha iyi bir görünüm sağlaması ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Ortodonti?de çarpık dişler düzeltilirken, çene kemiğinin ve dişlerin doğru bir şekilde dizilimi sağlanır. Dişlerde sağlanan bu estetik görünüm ağız ve diş sağlığı açısından oldukça önemlidir. Yapılan ortodonti tedavisinden sonra ağız kapanışı düzeleceği için kişiler daha sağlıklı çiğneme fonksiyonu kazanmış olur.

Ortodontik Tedavi Sırasında Dişler Nasıl Hareket Eder?
Ortodontik tedavi sırasında braketler ve tellerle diş üzerine uygulanan bir kuvvet vardır. Uygulanan kuvvetin etkisiyle bir hareket oluşur. Hareket eden dişin önündeki kemik dokusunda bir yıpranma söz konusu iken hareketin aksi yönünde ise yeni kemik dokusu  yapılır.  Bu sayede yeni yerlerini alan dişler, yeni kemik yuvasına yerleşirler.

Yetişkinlerde Ortodonti
Ortodonti tedavisi için herhangi bir yaş sınırlaması yoktur. Dişi çevreleyen kemikleri sağlıklı olan herkese ortodonti tedavisi uygulanabilir. Ortodontide kullanılan braketler diş rengine uyumlu şekilde yapılmaktadır.  Braketler diş rengine uyumlu olduğundan dolayı kolay kolay farkedilmez. Yapılacak olan ortodonti tedavisi hastanın yaşına ve problemine göre 3 ? 30 ay arasında değişir.

Neden Ortodonti?
Çapraşık dişlere sahip olan kişilerde ağız içi hijyeni sağlamak daha zordur. Ağız içi hijyenin sağlanamadığı durumlarda diş eti rahatsızlıkları ve çürüklere daha sık rastlanır. Kişilerde çapraşık diş yapısı ve eklem ilişkisi bozuksa çiğneme işlemi tam olarak gerçekleştirilemediğinden kişiler sindirim sistemlerinde de bir takım rahatsızlıklar yaşayabilirler.

Çene kapanışının düzgün olmadığı durumlarda tek bir dişe daha fazla baskı olur. Bu durum ilerleyen dönemlerde ağrılı ve tedavisi zor problemler yaşamamıza neden olabilir.

Ortodontik Tedavi Yöntemleri

Şeffaf Aparey
Ortadonti tedavilerinde estetik  görünümünden dolayı daha çok tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Şeffaf Aparey ile çarpık dişler çok kısa bir sürede kişinin estetik görünümünü bozmadan tedavi edilir.

Şeffaf Aparey dışarıdan bakıldığında hiç görülmeyen plaketler kullanılır. Tedavi evrelerine göre hastaya takılan plaketler, yumuşak, orta, kalın olarak sınıflandırılmıştır.

Diğer ortodonti tedavilerinde olduğu gibi Şeffaf Aparey de hastanın ölçüsü alınır. Alınan ölçülere uygun olan plaketler özel bilgisayar sistemlerin yer aldığı ortamda hazırlanarak, tedavi aşamasına göre belirlenen plaket hastaya katılarak  tedaviye başlanır. Tedavi aşamasına göre birbirinden farklı  kalınlıkta olan katmanlar dişlere takılır. Tedavi aşaması baştan sona kadar üç aşamada birer hafta aralıklarla gerçekleştirilir.

Sabit Ortodontik Apareyler Diş üzerine yapıştırılan braketler ile yapılan tedavi şeklidir. Braketler metal yada porselenden olabilir. Diş rengindeki porselen braketler estetik olarak hiçbir rahatsızlık vermezler.

Hareketli Ortodontik Apareyler
Hastanın kendisinin takıp çıkarabildiği apareylerdir. Daha basit vakalarda uygulanırlar.

Çene Ortopedisi
Alt ve üst çenenin birbirine göre bozulan ilişkilerini küçük yaşlarda yüze takılan özel apereylerle düzeltmeyi amaç edinen bir ortodonti alanıdır. Çoğu zaman ortopedik tedavi (çenelerin uyumu sağlanır) ve ortodontik tedavi (dişlerin kapanış uyumu sağlanır) birlikte yürütülür.

Ortognatik Cerrahi
Ortodontik veya ortopedik tedavi ile düzeltilemeyecek durumlarda ortognatik cerrahiye başvurulur. Çene ve yüzde oluşan bozukluklar doğuştan yada kaza ve hastalıklara bağlı olarak sonradan ortaya çıkabilmektedir. Çenelerin birbirine ve yüze göre uyumsuzluğu hastalarda hem estetik hem de fonksiyonel rahatsızlıklara yol açmaktadır. Gelişen üstün teknoloji ve cerrahi teknikler ile bu bozuklukların düzeltilmesi sağlanabilmektedir.

Ortodontik Problemlerin Nedenleri?

Beslenme Bozuklukları
Yeterli beslenemeyen kişilerde, çene ve yüz yapısında hacimsel küçülme meydana gelecek ve normal hacimdeki dişler küçük çenelerde gerekli yeri bulamayacakları için çapraşıklıklar, rotasyonlar (dönme), hatta gömüklük olguları görülecektir.

Ağızdan Nefes Alma
Kronik iltihaplar ve benzeri nedenler,uzun süre devam ederse bademcikler aşırı derecede büyüyebilir. Bu durumda solunum yolları daralır ve nefes alma güçlüğü meydana gelir. Bu güçlüğü yenebilmek ve o bölgedeki hava geçiş yolunu genişletebilmek amacıyla çocuk alt çenesini ve buna bağlı olarak dilini öne alma zorunluluğu duyar. Bu durum, uzun süre devam edecek olursa alt çenenin öne doğru konumu yerleşir. Dil ön dişler arasına girer ve dişlerin sürmelerine engel olursa açık kapanış meydana gelir. Hasta burundan nefes alamıyor ise, üst çenenin büyüme potansiyeli üzerinde negatif etki oluşabilir.

Parmak Emme
Yeni doğmuş bir bebekte oldukça gelişmiş bir emme mekanizması vardır. Emme içgüdüsü tatmin edilmemiş bir bebek, bu ihtiyacını gidermek için bazı alışkanlıklar edinir. Anne sütü ile 9-18 ay beslenen çocuklarda çoğunlukla bu alışkanlık görülmez. Yapılan araştırmalar parmak emmenin yaşamın ilk birkaç haftasında açlığa bağlı olarak geliştiğini göstermiştir. Dişlerin sürmeye başladığı dönemde lokal iritasyonlardan doğan ağrı, parmak emme yoluyla giderilebileceğinden bu alışkanlığın dişlenmeye yardımcı olduğu düşünülebilir. Parmak emme yaşla azalır. Parmak Emmenin Nedenleri:

 • Ani olarak anne memesi veya biberondan kesilme

 • Bebek beslenirken emmesini çok kısa sürede sonlandırmak

 • Bebeğin beslenmesini uzun aralıklar olacak şekilde değiştirmek

Parmak emme alışkanlığında erken dönemde hiç önlem alınmaz. Bu devrede alışkanlığı önlemek, çocuğun fizyolojisini etkileyeceği için zararlıdır. Parmak emme alışkanlığının tedavisi için kesin bir yaş söylenemez. Ancak genel olarak parmak emme 3.5 yaşından sonrada devam ediyor ise tedavisine başlanmalıdır. Bu alışkanlığı sürdüren çocukta, emilen parmağa ve sayısına göre etki alanında bulunan alt ve üst dişlerde yer değiştirmeler ve kapanış düzensizlikleri görülecektir.

Yalancı Emzik
Fizyolojik özellikleri olan bir emziğin 1.5 yaşına kadar emilmesi zararlı değildir. Hatta çocuğun parmak emme gibi kötü bir alışkanlık edinmesini önleme yönünden yararlıdır.Yalancı emzikler sürekli olarak kullanıldıkları zaman, etki alanları içindeki dokulara uzun süreli anormal etki yapacağı için o bölgelerde düzensizlik ve çeşitli kapanış bozukluklarına neden olmaktadır.

Yatış Şekli
Yatış şekli, çoğunlukla alt çenenin yatma sırasındaki konumunu belirler. Bu da bize alt çenenin ortalama günde 8 saat hangi konumda olduğu hakkında bilgi verir. Örneğin yüzü koyun yatan bir çocuk ile sırt üstü yatan bir çocukta alt çenenin konumu farklıdır. Uyurken sürekli aynı tarafa yatıp elini veya yumruğunu yüzü ile yastık arasına koyma alışkanlığı olan kişilerde o tarafta yüz devamlı bir basınç altında bulunacağı için ortodontik problemler çıkabilir.

Diğer Nedenler:

 • Diş sıkma, tırnak yeme, kalem ısırma, dudak ısırma gibi kötü alışkanlıklar.

 • Dişeti problemlerine bağlı diş düzensizlikleri.

 • Diş kaybına bağlı olarak meydana gelen düzensizlikler.

 • 20 yaş dişlerinin öndeki dişleri sıkıştırmasına bağlı düzensizlikler.

 • Genetik olarak yatkınlık.

 • Hormonal düzensizlikler, sistemik hastalıklar

Ortodontik Tedaviniz Sırasında Dikkat Etmeniz Gerekenler:

 • Braketler yiyecek ve bakteri plağının kolayca toplanmasına sebep olurlar. Bu yüzden ağız bakımı büyük önem taşır.

 • Orta yumuşaklıkta bir fırça kullanmak gerekir. Özel ortodontik fırçaların kullanılması da yararlı olur.

 • Superfloss diş ipi kullanmak hijyenin tam sağlanması açısından büyük önem taşır.

 • Ağız hijyeninizi sağlamak için size yardımcı olacak diğer bir yardımcı materyal ise interdental fırçadır.

 • Ağız gargaraları fırça ve diş ipinin yanında yardımcı olarak kullanılabilir, ama unutmayın ki asla fırça ve ipin görevini göremezler.

 • Elma, havuç gibi sert yiyecekler bıçakla kesilerek yenmelidir. Yoksa braketlerin kırılmasına neden olabilirler.

 • Özellikle kabuklu ve sert çerezler braketlerin kırılmasına sebep olabileceği için bunların tüketilmesinden kaçınılmalıdır.

 • Karamel gibi yapışkan yiyecekler braketlere yapışıp hem çürümelere hem de braketlerin kırılmasına neden olabilir. Bu dönemde diş eti sağlığınız açısından rutin kontrolleriniz büyük önem taşımaktadır.