DİŞ KANAL TEDAVİSİ

Diş pulpası (dişin özü) çürük ve travma gibi çeşitli nedenlerden dolayı kendini onaramayacak durumda ise uygulanan tedavi yöntemine “diş kanal tedavisi” denir.

Pulpa, diş içinde yer alan sinir ve damardan zengin bir dokudur. Diş kanal tedavisi ile kanallarda yer alan enfekte sinirler uzaklaştırılır ve kanalların dezenfekte edilmesi sağlanır. Yapılan temizleme işleminden sonra kanallar doku dostu özel kanal dolgu maddeleri ile doldurulur.

Dişe Kanal Tedavisi Ne Zaman Uygulanır?
İlerlemiş olan çürük vakalarında bakteriler, dişin pulpasında çoğalmaya devam eder ve bu dişte  basınç ve ağrıya neden olur. Çürüğün durumuna göre yüzde şiş görülebilir. Kökteki iltihabi durum tedavi edilmezse, kök ucunda abseye ve dişi çevreleyen kemikte yıkıma neden olur.

Kanal tedavi gerektiren diğer durumlar:

  • Dişe veya çeneye gelen darbe,
  • Derin çürük veya dolgu nedeniyle meydana gelen fiziksel irritasyon,
  • İleri diş eti hastalıkları,
  • Yüksek yapılmış, kapanış tam ayarlanmamış dolgu ve protetik yapılar,
  • Yanlış uygulanmış ortodontik tedaviler sonucunda dişe kanal tedavisi uygulanır.

Tedavi Nasıl Yapılır?
Kanal tedavi, lokal anestezi yapılarak gerçekleştirilir. Sonra diş köklerindeki sinir dokusu alınıp kök kanallarının temizlenme işlemi gerçekleştirilir. Temizlenmiş olan kök kanalları kanal dolgu maddeleri ile doldurulduktan sonra üstüne daimi diş dolgusu yapılır.  Tüm bu işlemler en fazla 1 saat süren bir operasyonla gerçekleştirilir. Gerekirse kanal tedavisi yapılan diş kuron ile kaplanır.